Koło powstało w 2010 roku. Pierwsze Walne Zebranie odbyło się 23 listopad, na którym to wyłoniono pierwszy zarząd w składzie: Prezes: Agata Dworzak; Vice-Prezes: Paweł Pawlak; Skarbnik: Dawid Lipka; Członkowie Rzeczywiści: Kama Guzik, Maciej CZekaj-Słowikowski; Komisja Rewizyjna: Olga Żarnotal, Agnieszka Piotrowska, Jolanta Żubrowska. Opiekunem naukowym koła został dr hab. Andrzej Betlej. W czasie pierwszego roku swojej działalności, w kole odbyły się różnorodne inicjatywy. Weekendowy objazd muzealniczy do Ołomuńca i Ostrawy (26-27.02.2011 r.). Wraz z Sekcją Sztuki Nowożytnej Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ zorganizowano wykład Profesora Jerzego Gadomskiego, p.t. „Granice naukowego poznania dzieła sztuki na przykładzie maniery indywidualnej w malarstwie" (5.05.2011 r.). Następnie odbyło się wyjście do skarbca kościoła p.w. św. Floriana (24.05.2011 r.). Następnie wykład Profesora Adama Małkiewicza, p.t. "Nowożytna teoria architektury w piśmiennictwie polskim" (26.05.2011 r.), oraz dosłownie dzień później wyjście do Kaplicy Kaufmanów w Kościele Mariackim (27.05.2011 r.). Już po przerwie wakacyjnej odbyły się Pierwsze Urodziny Koła (28.10.2011 r.). To wszystko w czasie pierwszego roku istnienia koła.