Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego jest organizacją studencka mającą na celu badania oraz rozwój naukowy na płaszczyźnie ochrony dóbr kultury.