Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury jest samodzielną, samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym nie mającą celów zarobkowych. Celem koła jest:
a) budzenie zainteresowań naukowych i wdrażanie do pracy anukowej i badawczej,
b) integracja środowiska studenckiego,
pomoc w kształceniu, pogłębianie i uzupełnianie wiedzy członków koła,
d) prowadzenie działalności popularyzującej ochrone dóbr kultury i historię sztuki. [sparafrazowany wyciąg ze statutu koła].

Statut naszego Koła:Statut AKSODK