Prezes: Paweł Pawlak
Vice Prezes:Kama Guzik
Skarbnik:Maciej Czekaj-Słowikowski
Członkowie Rzeczywiści:Marta Wojnowska, Paweł Michna

Komisja Rewizyjna:Agata Dworzak, ,

Opiekun Koła: dr hab. Andrzej Betlej