Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ:

KN SHS UJ


Koło Naukowe Etnologów:

IEiAK
E-mail:
Koło Naukowe Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: kolo.odk.uam@gmail.com
Interdyscyplinarne Koło Naukowe Ochrony Zabytków: kolo.naukowe.ochrony.zabytkow@gmail.com

Magazyny
Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy

"MASKA"


Magazyn "Spectrum": redakcja@magazynspectrum.pl